Условия за наем - Кола под наем летище Варна

Условия за наем. Условия за ползване на рент а кар услуга в Варна - коли под наем. Резервация и анулация на кола под наем в Варна.

Връзка с нас

Вашето събщение е получено! Ще се свържем с вас възможно най-скоро. Ако не получите отговор до 24 часа, моля обадете се на тел: +359 885 370 298

Рент а Кар Варна - Общи условия


I. Общи условия

(1.0) Настоящите Общи условия се отнасят до и регламентират услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ, резервирана чрез уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-car-rent.com, varna-car-rent.com, burgas-car-rent.com, plovdiv-car-rent.com, vanillarent.com, motorcycle-rental-europe.com, която се предоставя от МОТОРОАДС ЕООД и/или неговите партньори.

(2.0) Потребители на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ могат да бъдат само лица, навършили 21 години, които притежават валидни лични документи – паспорт, лична карта, свидетелство за правоуправление на МПС и контролен талон, както и валидна кредитна карта. Лица на възраст под 21 години е възможно да се възползват от услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ при специални застрахователни условия, като за целта трябва да отправят писмено запитване до офис на МОТОРОАДС.

(3.0) Заявка за ползване на услугата може да бъде направена онлайн минимум 24 часа преди началото на наемния период. Заявката се счита за потвърдена, когато наемателят заплати изцяло предварително определения резервационен депозит и получи резервационен ваучер от МОТОРОАДС на имейла посочен в заявката. Ако наемателят не успее да заплати този депозит, заявката му се счита за непотвърдена и може да бъде отменена по всяко време.

(3.1) При попълване на заявката за резервиране на услугата наемателят декларира, че данните посочени в нея са верни, че кредитната карта, която използва за целта е лично негова, и че по нея има достатъчно средства за покриване на цената на услугата.

(3.2) МОТОРОАДС може да изисква допълнително потвърждение на данните от кредитната карта на наемателя преди да предостави услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ. При липса на потвърждение, както и при липса на направено плащане на резервационен депозит или на стойността на услугата МОТОРОАДС има право да отмени вече приета заявка, да не предостави услугата и да потърси обезщетение от наемателя за неизпълнен договор и пропуснати ползи.

(3.3) Резервационният ваучер съдържа цялата информация за услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ, включително телефоните за връзка с офисите и партньорите на МОТОРОАДС. Той се представя задължително при предаване на наетия автомобил – на хартиен носител или визуализиран на мобилно устройство. Наемателят няма право на обезщетение, ако услугата не му бъде предоставена по причина, че не носи със себе си и не представи резервационния ваучер, както и ако не се свърже незабавно с офис на МОТОРОАДС, ако не намира представител на МОТОРОАДС на мястото на получаване на автомобила.

(3.4) Платеният резервационен депозит не подлежи на връщане при НЕЯВЯВАНЕ на наемателя или отмяна на заявката по-малко от 24 часа преди началото на наемния период. Във всички останали случаи наемателят може да използва (еднократно) заплатения резервационен депозит при следваща заявка за НАЕМ НА АВТОМОБИЛ в рамките на една календарна година считано от деня на заявката. В случай на възстановяване на суми на наемателя, това става след като от заплатената сума се приспаднат всички административни и банкови такси, както и таксите за отмяна или промяна на заявката. При промяна на датите на резервацията повече от веднъж, наемателя дължи административна такса от 25 евро, за всяка следваща промяна. 

(3.5) Промяна на вече приета заявка е възможна, само ако е направена до 48 часа преди получаване на резервирания автомобил и е потвърдена от МОТОРОАДС на посочения от наемателя e-mail адрес за контакт. Следните административни такси са в сила при промяна на заявка от стана на наемателя: първа промяна – безплатно, втора и последваща промяна - 15 евро.

(3.6) Удължаване на наемния период на вече получен автомобил е възможно с най-малко 24 часа предизвестие от страна на наемателя при условие, че същият получи писмено потвърждение от МОТОРОАДС на посочения от него e-mail адрес. В този случай, наемателят е длъжен да заплати цената за новия наемен период в офис на МОТОРОАДС преди началото на удължения период.

(3.7) Намаляване на наемния период на вече получен автомобил е възможно с най-малко 24 часа предизвестие от страна на наемателя при условие, че същият получи писмено потвърждение от МОТОРОАДС на посочения от него e-mail адрес. В този случай наемната цена, се преизчислява на база на по-краткия период като наемателят заплаща и обезщетение в размер на 3 дневен наем.

(3.8) Минималният период за наем на автомобил е 24 часа.

(3.9) МОТОРОАДС си запазва правото да ползва услугите на партньорски компании за да предостави на наемателя услугата "рент а кар". След като наемателят получи автомобила и подпише договор за наем с партньорката компания, всички оплаквания и спорове възникнали по време на договора и тяхното разрешаване са от компетенцията на партньорската компания. МОТОРОАДС може само да асистира за разрешаването на тези спорове, но по никакъв начин не е отговорен за тяхното разрешаване в полза на наемателя.

(4.0) МОТОРОАДС рекламира определени модели автомобили, но не може да гарантира, че наемателят ще получи същия модел и марка автомобил. МОТОРОАДС ще положи всички възможни усилия да осигури превозното средство, посочено в резервационния ваучер, но при необходимост може да го замени с подобен автомобил от същия или по-горен клас при същите ценови условия. Ако МОТОРОАДС не е в състояние да осигури резервирания или подобен автомобил, поради независещи от него причини ще уведоми наемателя и ще възстанови изцяло сумата заплатена от него. В този случай, МОТОРОАДС не дължи допълнително обезщетение на наемателя.

II. Цени, начин на плащане

(5.0) Цените на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ са публикувани на уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-car-rent.com, varna-car-rent.com, burgas-car-rent.com, plovdiv-car-rent.com, vanillarent.com, motorcycle-rental-europe.com и са валидни към момента на направената от наемателя заявка. Цената на услугата се потвърждава, като част от процедурата по приемането на заявката от МОТОРОАДС. В случай, че цената не е била коректно регистрирана по време на заявката наемателят се уведомява допълнително, като същият може да приеме или отмени заявката при верните условия. При отмяна на заявка МОТОРОАДС възстановява изцяло предварително заплатената сума, но не дължи допълнително обезщетение на наемателя.

(5.1) Цените на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ са за 24 часа и са посочени в Евро, Британски лири, Американски долари платими в съответната валута или в български лева по курсовете на Българската Централна Банка (БНБ) за деня.

(5.2) Наемната цена включва: неограничен пробег километри, поддръжка на автомобила, Застраховка „Гражданска отговорност“, Застраховка „Автокаско“, платена пътна такса за Република България (Винетка), пътна помощ или замяна на автомобила в случай на авария.

(5.3) При подписване на индивидуален договор за наем освен дължимата наемна цена, наемателят предоставя допълнителен застрахователен депозит, които се блокира по негова кредитна карта и се възстановява в рамките на 40 (четиридесет) дни след връщане на автомобила.

(5.4) Застраховките, включени в наемната цена не покриват:
- загуба или кражба на лични вещи на наемателя;
- загуба на ключове и документи на автомобила;
- повреди по шасито и джантите на автомобила;
- щети и замърсяване по интериора на автомобила;
- щети, неописани в Протокола за пътнотранспортно произшествие;
- щети причинени от превоз на опасни товари;
- щети причинени при off-road и теглене на други МПС;
- сменени, повредени, спукани или срязани гуми;
- щети причинени от неправоспособни и неоторизирани водачи;
- щети възникнали след употреба на алкохол или други упойващи вещества;
- щети причинени от неправомерни ремонти, неодобрени от МОТОРОАДС или негов партньор;
- щети причинени от пушене в наетия автомобил;
- щети предизвикани след зареждане на гориво неотговарящо на стандартите и предписанието на производителя;
- щети извън пределите на страна, ако автомобилът е напуснал без позволението на МОТОРОАДС или негов партньор;
- лична здравна застраховка и застраховка живот;
- кражба на наетия автомобил ако не бъдат предадени ключовете и документите на представител на МОТОРОАДС или негов партньор;
- щети и липси по оборудването на автомобила предоставено съгласно индивидуалния договор за наем и приемно-предавателния протокол (инструменти, крик, резервна гума, чистачки, тасове за гуми, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник, светлоотразителна жилетка, аптечка, ръководство за употреба, навигация, сенници, детски столчета, теглич, багажник и други);

(5.5) Размерът на отговорност на наемателя ("Франшиза") при пътнотранспортно произшествие или кражба на автомобила е посочен в договора за наем и зависи от вида застраховка, която е наемателя е избрал в онлайн заявката. Протокол за пътнотранспортно произшествие издаден от полицейските органи е задължителен за всички застрахователни събития без изключение. В противен случай наемателят носи отговорност за пълния размер на щетите по автомобила, а в случай на кражба за неговата пълна стойност по фактура на закупуване.

(5.6) Наемната цена не включва горивото. Наемателят е длъжен да върне автомобила със същото количество гориво, с което го е получил, в противен случай липсващото количество се заплаща по 1.5 Евро (3 Лева) за литър.

(5.7) Наемната цена не включва глоби или всякакъв друг вид санкции, които са наложени от контролните органи на наемателя или на други лица управлявали автомобила по време на наемния период за неспазване на законите за движение по пътищата или други нормативни разпоредби на съответната страна, в която се управлява автомобила.

(5.8) МОТОРОАДС предоставя отстъпки на лоялни клиенти, чрез онлайн купони, които се издават индивидуално за всеки потребител. Купоните за отстъпка важат само за онлайн резервации и не са валидни за автомобили, които са на промоция. Купоните за отстъпка не могат да бъдат прилагани ръчно или в последствие за вече направени резервации.

(5.9) Всички онлайн плащания с кредитни карти се извършват чрез лицензирана банкова институция (Първа Инвестиционна Банка) и са защитени чрез защитните технологии Secure Sockets Layer (SSL) и 3D. Личната информация на наемателя остава строго конфиденциална.

(6.0) Пълната наемната цена се заплаща в брой (освен, ако не е упоменат друг начин на плащане в резервационния ваучер) при получаване на автомобила и подписване на договора за наем. Плащания с кредитна карта или по банков път подлежат на допълнителни банкови такси.

(6.1) Гаранционният депозит се заплаща чрез авторизация на кредитна карта (освен, ако не е упоменат друг начин на плащане във ваучера). Плащането се извършва по курсовете на Българската Централна Банка (БНБ) за деня. За услугата наем на автомобил с пътуване зад граница се изисква депозит в двоен размер.

(6.2) Ако наемателят не заплати дължимите суми при получаване на автомобила съгласно начините на плащане посочени в резервационния ваучер, заявката се счита за отменена по вина на наемателя. В този случай МОТОРОАДС или неговоте партньори имат право да получат обезщетение от наемателя за неизпълнен договор в размер равен на стойността на заявката, както и обезщетение за пропуснати ползи.

(6.3) В случай на измама или неоторизирано използване на кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба. МОТОРОАДС не носи отговорност за измами от подобен род и произтеклите от това щети за наемателя.

III. Приемане и предаване на автомобила

(7.0) Автомобилът се предава на наемателя в изправно техническо състояние с оборудване и външен вид отразени в приемно–предавателния протокол, който е неделима част от договора за наем. При връщане на автомобила неговото състояние трябва да отговаря на отразеното в приемно–предавателния протокол. Установени щети и липси по оборудването (инструменти, крик, резервна гума, чистачки, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник, светлоотразителна жилетка, аптечка, ръководство за употреба, навигация, сенници, детски столчета, теглич, багажник и други) се заплащат изцяло от наемателя по фактурната им стойност и не се покриват от застраховките на автомобила.

(7.1) Автомобилът се предава на мястото и в часа, посочен в резервационния ваучер. При невъзможност да бъде открит представител на МОТОРОАДС или неговите партньори на мястото на срещата наемателят е длъжен да се обади незабавно на телефоните, посочени в резервационния ваучер. Ако такова телефонно обаждане не бъде регистрирано в офис на МОТОРОАДС, заявката се счита за отменена поради НЕЯВЯВАНЕ на наемателя. В този случай наемателят няма право на обезщетение и дължи на МОТОРОАДС или неговите партньори заплащане на обезщетение за неизпълнение на договора за наем в размер на пълната сума на заявката.

(7.2) МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за претърпени от наемателя загуби, причинени вследствие на закъснение от негова страна (например изпуснат полет, влак, автобус) при получаване или връщане на автомобила.

(7.3) При получаване на автомобила наемателят е длъжен да представи валидни шофьорска книжка, документ за самоличност (лична карта или паспорт) и кредитната карта на негово име. В някои страни наемателят може да се наложи да представи международна шофьорска книжка (IDL), ако това се изисква от закона. Ако наемателят не е в състояние да представи всички горепосочени документи и валидна кредитна карта, заявката се счита за отменена по вина на наемателя, като същия дължи на МОТОРОАДС заплащане на обезщетение за неизпълнение на договора в размер на пълната сума на заявката.

(7.4) Наемателят е длъжен да предостави в заявката информация за полета/влака/автобуса, с който пристига. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за непредоставена услуга НАЕМ НА АВТОМОБИЛ, ако наемателят не предостави навреме тази информация.

(7.5) В случай, че полетът на наемателя е отменен, забавен или пренасочен към друго летище, МОТОРОАДС и/или неговите партньори следва да бъдат своевременно уведомени за новия час и място на пристигане. Ако уведомлението е извършено твърде късно наемателят следва на направи нова заявка или да заплати допълнителна такса от 15 Eвро за промяна на старата. МОТОРОАДС или неговите партньори могат да предадат наетия автомобил в новата точка на пристигане само при налична за тях възможност, и ако наемателят писмено се съгласи да заплати всички допълнителни разходи за това.

(8.0) Наемателят се задължава да върне автомобила в същото състояние, с всички предадени му документи, в договорения срок и на мястото, което е посочено в договора за наем. Часът и мястото на връщане на автомобила трябва да бъде потвърдено с МОТОРОАДС или неговите партньори, най-малко 24 часа предварително. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за каквито и да било загуби, които наемателят може да претърпи поради забавяне връщането на наетия автомобил.

(8.1) Ако наемателят забави връщането на автомобила с повече от 30 минути спрямо посочения в договора за наем час, същия дължи неустойка в размер на 10 Евро за всеки час закъснение, платима при връщане на автомобила.

(8.2) Неизпълнението на задължението за връщане на наетия автомобил за повече от 24 часа от момента на изтичане на срока по договор, независимо от причината, се счита за обсебване на МПС и МОТОРОАДС и неговите партньори имат право да уведомят полицейските органи за действията на наемателя. В този случай наемателят заплаща наем до окончателното връщане на автомобила по договорената в договора за наем тарифа.

(8.3) МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да прекратят услугата и да си върнат наетия автомобил по всяко време, без предупреждение и за сметка на наемателя, ако автомобила не се използва в съгласие с настоящите Общи условия и договора за наем. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за наемателя и придружаващите го лица в резултат на прекратяване на услугата.

(8.4) МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да не предоставят услугата, ако поведението на наемателя и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за наемателя и придружаващите го лица в резултат на не предоставянето на услугата.

(9.0) Автомобилът под наем се предава измит и се връща в същия вид. При върнат мръсен автомобил или с повреди по интериора наемателят заплаща всички разходи за почистване и отстраняване на повредите. Пушенето и употребата на алкохолни напитки във всички автомобили под наем е строго забранено.

(10.0) При отказ на наемателя да подпише приемно–предавателния протокол при връщането на автомобила, той се подписва едностранно от представител на МОТОРОАДС или негов партньор и от свидетел, удостоверяващ отказа. Констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съдебно или арбитражно производство.

(11.0) В случай на повреда на наетия автомобил, дължаща се на фабричен дефект или естествено износване на някой детайл, МОТОРОАДС или неговите партньори се задължават да отстранят повредата или да заменят повредения автомобил. Ако МОТОРОАДС или неговите партньори не разполагат с подходящ автомобил, с който да заменят повредения, са длъжни да осигурят превоз на наемателя до мястото на връщане на автомобила по договора за наем и да му възстановят наемната цена за оставащия период, без да дължат допълнително обезщетение.

(11.1) В случай на замяна на наетия автомобил поради повреда по вина на наемателя същият заплаща всички разходи по транспортиране на новото превозно средство и наемната цена за периода на ремонт. МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да откажат замяна на наетия автомобил ако в зависимост от обстоятелствата се установи, че наемателят е нарушил Общите условия и/или тези на договора за наем.

IV. Уведомление при щета

(12.0) При настъпване на злополука, щета или повреда наемателят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и намаляване на щетите на наетия автомобил, съобразно изискванията на застрахователната компания. В случай на щета, повреда, кражба или липса по автомобила наемателят заплаща еднократна административна такса в размер на 25 Евро.

(13.0) В случай на пътнотранспортно произшествие, щета или кражба на наетия автомобил наемателят е длъжен да уведоми незабавно МОТОРОАДС или неговия партньор и полицейските органи за изготвяне на протокол, без оглед на това чия е вината. Той трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на протокола и да окаже на МОТОРОАДС, неговия партньор и застрахователната компания пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети. Ако съгласно Протокол за пътнотранспортно произшествие, издаден от полицейските органи се установи, че наемателят няма вина за случилото се и същия е заплатил "Пълна застраховка", МОТОРОАДС или неговия партньор се задължава да му възстанови блокирания застрахователен депозит. Ако наемателят не предостави Протокол за пътнотранспортно произшествие издаден от полицейските органи той носи пълна отговорност за всички липси и нанесени щети по автомобила.

(14.) При връщане на автомобила с щета, повреда или липса, гаранционния депозит посочен в договора за наем се задържа от МОТОРОАДС или неговия партньор и автомобила се изпраща за инспекция в оторизиран сервиз. След приключване на експертизата на автомобила, МОТОРОАДС или неговият партньор уведомява наемателя (на имейла посочен в заявката) за стойността на щетите и издава фактура за сумата на ремонта и за покриване на липсите по автомобила.

V. Задължения и отговорности на наемателя

(15.0) Наемателят е длъжен:

(15.1) Да се отнася грижливо към наетия автомобил, като следи за нормалната работа на двигателя и за нивото на маслото и охлаждащата течност, да пази и заключва автомобила

(15.2) Да не оставя ключа и свидетелството за регистрация в автомобила под наем

(15.3) Да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин

(15.4) В случай на прекратяване на договора за наем да върне ползвания автомобил във вида, в който е получен и без липси и дефекти.

(15.5) Да уведоми МОТОРОАДС при регистриране на заявката за НАЕМ НА АВТОМОБИЛ, ако има намерение да пътува с извънреден багаж (ски оборудване,стикове за голф, сърфинг, бордове и други) с оглед осигуряване на подходящ размер автомобил. МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да отменят дадена заявка, ако броят на пътниците и техния багаж не може да се побере при нормални условия в наетия модел автомобил. В този случай, наемателят няма право да претендира за обезщетение, ако не е изискал предварително писмено потвърждение от МОТОРОАДС, че наетият автомобил е подходящ за броя на пътниците и техния багаж.

(15.6) При проблеми с предоставената услуга, наемателят е длъжен незабавно да уведоми МОТОРОАДС писмено и на телефоните посочени в резервационния ваучер. МОТОРОАДС и неговите партньори ще направят всичко възможно да разрешат проблема по най-добрия възможен начин. Ако наемателят пропусне да информира своевременно при възникване на проблем и не предостави функциониращ телефонен номер за връзка с него, това ще повлияе върху възможностите на МОТОРОАДС да го разреши в последствие, за което МОТОРОАДС не носи отговорност.

(16.0) Наемателят е напълно отговорен за всички нарушения и глоби, наложени през времето на ползване на автомобила, както и за всички възможни последици от направените нарушения на законите на съответната страна, в която е управляван автомобила. Всички глоби и административна такса от 15 Евро (30 Лева) подлежат на заплащане от наемателя в едноседмичен срок след получаване на писмено уведомление от МОТОРОАДС или неговите партньори на e-mail адреса посочен в заявката.

(17.0) Наемателят е напълно отговорен, ако преотстъпи автомобила на трети лица, които не са страна по договора за наем.

(18.0) Съгласно българското законодателство, деца до 1 година, които тежат по-малко от 13 кг трябва да пътуват в автомобила под наем в обърнати назад детски столчета за новородени (BABY SEAT). Деца на възраст над 1 година и с тегло над 8 кг трябва да ползват детско столче (CHILD SEAT), а деца с ръст по-малък от 1,50 м и тегло над 17 кг трябва да използват предпазни колани със специална повдигаща седалка (BOOSTER SEAT). МОТОРОАДС предлага стандартни детски столчета (CHILD SEAT) и повдигащи седалки (BOOSTER SEAT), но препоръчва наемателят да използва негови лични, за да гарантира максималната безопасност и комфорт на пътуващите деца. При получаването на автомобила, наемателят е длъжен да инспектира и да одобри детските столчета, предоставени от МОТОРОАДС и неговите партньори, които не носят отговорност за тяхното качество и правилно функциониране. От хигиенни съображения и такива за сигурност, МОТОРОАДС и неговите партньори не предлагат детски столчета за новородени (BABY SEAT).

(19.0) Наемателят няма право да използва наетия автомобил:
- ако е под въздействие на алкохол или наркотични вещества;
- за състезания, спортни прояви и шофиране off-road;
- за тестове и експериментално шофиране;
- за преотдаване на трети лица;
- за трафик на хора;
- за превоз на пътници и товари с търговска цел;
- за криминални прояви;
- за превоз на опасни товари и теглене на други МПС;

(20.0) Наемателят няма право да излиза с наетия автомобил зад граница без Зелена карта и без изричното съгласие и писмено пълномощно от МОТОРОАДС или неговия партньор, с който е сключен договора за наем. Ако заявката включва пътуване зад граница, клиентът е длъжен да потвърди с МОТОРОАДС застрахователните условия на автомобила за страните, в които ще пътува.

(21.0) МОТОРОАДС или неговите длъжностни лица, директори, служители, представители, дъщерни или филиални компании, партньори не носят отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети, за никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на контракт, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция; за никаква неточност, свързана с уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-car-rent.com, varna-car-rent.com, burgas-car-rent.com, plovdiv-car-rent.com, vanillarent.com, motorcycle-rental-europe.com (включително цени); за отдаваните услуги или предлаганите продукти; за никакви щети, загуби или разходи, понесени от наемателя , за които му е потърсена отговорност, или е платил, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на услугите на МОТОРОАДС или неговите партньори; или за никаква (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, претърпени или за които е потърсена отговорност, или е платено от наемателя, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (пълно или частично) на хотела (неговите служители, директори, агенти, представители или филиални компании); включително за никакво (частично) анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън контрола на МОТОРОАДС ( война, заплаха от война, терористична дейност и нейните последствия или заплахата за такава дейност, размирици, действието на което и да е правителство или други национални или местни органи на реда, индустриална авария, стачка, природно или ядрено бедствие, пожар, неблагоприятни метеорологични условия, пътно-транспортни произшествия и т.н.).

VІ. Заключителни разпоредби

(22.0) Настоящите Общи условия са публикувани на уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-car-rent.com, varna-car-rent.com, burgas-car-rent.com, plovdiv-car-rent.com, vanillarent.com, motorcycle-rental-europe.com и могат да бъдат изменяни от МОТОРОАДС по всяко време, като промените се публикуват онлайн и са достъпни за наемателя. За приложими към услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ се приемат Общите условия, действали по време на направа на заявката от наемателя.

(23.0) Настоящите Общи условия заедно с издадения резервационен ваучер, договора за наем и приемно-предавателния протокол представляват пълното споразумение между МОТОРОАДС или неговите партньори и наемателя. Чрез маркирането на "Съгласен съм с Общите условия” в онлайн формата на заявката наемателят потвърждава, че ги е прочел, разбира съдържанието им, съгласен е с тях и официално ги приема.

(24.0) Оригиналната българска версия на настоящите Общи условия е преведена на други езици. Преводната версия представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието, приложението или тълкуването на Общите условия или несъответствия и различия между българската и преводната версия на всеки чужд език следва да се прилага българския текст, който е решаващ.

(25.0) Кореспонденцията между МОТОРОАДС и наемателя се осъществява както следва:
- за МОТОРОАДС – по електронна поща на e-mail адрес: или
- за НАЕМАТЕЛЯ – по електронна поща, на предоставения от него в заявката e-mail адрес за контакт

(26.0) Съобщение по електронната поща се счита за получено в деня, когато имейлът е получен в пощенската кутия на МОТОРОАДС или в първия работен ден, ако е съобщението е получено в почивните дни или официален празник.

(27.0) МОТОРОАДС може да прехвърля изцяло или частично права и задължения, произтичащи от договора за наем в случай на необходимост.

(28.0) Всички спорове между страните, свързани с настоящите Общи условия следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно спорът се отнася за решаване от Арбитражния съд при БТПП. Приложимо право за решаване на спорове е българското.

Настоящите общи условия влизат в сила от 30.07.2016